Kalottkonsult

Kalottkonsult logo

Yritys

Vahvaa ammattitaitoa jo vuodesta 1982

Insinööritoimisto Kalottkonsult Oy.

Oy Kalottkonsult Ab perustettiin vuonna 1982. Toimintamme kattaa suunnittelun lisäksi kokonaisvaltaisen projektinhoidon ja työmaavalvonnan aina koulutukseen ja käyttöönottoon saakka.

Alusta asti toimintamme lähtökohtina ovat olleet vahva ammattitaito ja huolellinen paneutuminen jokaiseen projektiin. Pitkäaikainen menestyksekäs yritystoiminta sekä yhä vaativampien toimeksiantojen toteuttaminen vuosien vieriessä osoittavat, että olemme onnistuneet työssämme hyvin. 

Kalottkonsult on osa Polartek-konsernia. Tämä näkyy suorana hyötynä asiakkaillemme, sillä sisäisellä tiedonhallinnalla saamme nopeasti tarvittavat tiedot ja osaamisen projektiemme tueksi. Tehostamme toimintaamme ajanmukaisella suunnittelutekniikalla, joka näkyy myös säästönä kustannuksissa. 

Asiakkaamme toimivat koko ajan suorassa yhteistyössä projektikohtaisesti nimetyn työryhmän kanssa, jolloin asiakkaalla on koko ajan viimeisin tieto projektin työvaiheista ja sen etenemisestä.

Arvomme.

Luottamus

Palvelumme ja työmme rakentuvat luottamukselle. Suunnittelijamme ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Sekä asiakkaamme, että me työnantajana voimme luottaa siihen, että työn jälki on aina huipputasoista ja alan standardeja noudattavaa.

Vastuullisuus

Tahdomme toimintamme olevan vastuullista. Se tarkoittaa ympäristömme huomioimista, esimerkiksi suosimalla ekologista ajattelua suunnittelutyössämme. Vastuullisuus tarkoittaa myös yhteiskuntavastuun kantamista: huolehdimme, että työmme ja yritystoimintamme täyttävät kaikki standardit. Lisäksi haluamme mahdollistaa ja rohkaista nuorempien sukupolvien työtä harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen kautta.

Palveluhenkisyys

Mukaudumme asiakkaidemme tarpeisiin. Suunnittelu- ja dokumentointijärjestelmät valitaan kohteen ja työn vaatimusten mukaan. Olemme valmiita auttamaan silloin, kun apua tarvitaan. Panostamme pitkiin asiakassuhteisiin ja tarjoamme tukea myös projektien päättymisen jälkeen

Oma-aloitteisuus

Oma-aloitteisuus on oleellinen osa yrityskulttuuriamme. Pidämme huolen, ettei asiakkaidemme tarvitse olla itse kyselemässä projektien kulusta. Suunnittelijamme saavat oma-aloitteisesti valita projekteihinsa parhaiten sopivat työajat ja -tavat – he ovat vastuussa omasta työstään.

Tytäryhtiömme.

IRL-Suunnittelu Oy on toimittanut suunnittelua pääasiassa Wärtsilä Finland Oy:lle. Tehtävät ovat käsittäneet dieselvoimalaitosten suunnittelua sekä lujuus- ja massalaskentaa.

Oy Kalottkonsult Ab on toimittanut suunnittelua pääasiassa Outokumpu Stainless Oy:lle, Fortekille, ja StoraEnson tehtaille. Tehtävät ovat käsittäneet kone- ja laitesuunnittelua.

Eridan Oy on erikoistunut kone- ja prosessisuunnitteluun sekä laite- ja teräsrakennesuunnitteluun.