Kalottkonsult

Kalottkonsult logo

LVIA-suunnittelu

LVIA-suunnittelun ratkaisut monipuolisesti eri kohteisiin

Toteutamme LVIA-suunnittelua eri teollisuuden alojen tarpeisiin, julkisiin kohteisiin sekä asuinrakennuksiin. Meiltä onnistuu myös erikoisempien kohteiden, kuten kalanviljelylaitosten ja laivojen LVIA-suunnittelu.

Kemian teollisuuden LVIA-suunnitteluun meiltä löytyy tarvittavaa erityisosaamista, sillä suunnittelijan täytyy osata laitteiden ja putkistojen hallinta sekä ottaa huomioon mahdolliset haittavaikutukset esimerkiksi kaasujen ja höyryjen osalta. Usein kemian teollisuuden prosessit tuottavat lämpöä, joka onnistuneella LVIA-suunnittelulla voidaan hyödyntää laitoksen lämmitykseen.

Lämpö ja ilmastointi.

Kaivokset
Rikastamot, maanalaiset kaivokset, pölyn poisto ja pölyn hallinta (esimerkiksi asbestipöly)

Puu- ja paperiteollisuus
Prosessi-ilmastointi, esimerkiksi kuivatusosan eli huuvan ilmalaitteistot

Julkiset rakennukset
Rakentamisvaiheen suunnittelut sekä korjaussuunnittelu ja sitä varten tehtävät tutkimukset

Asuinrakennukset
Kerrostalojen, rivitalojen sekä pientalojen LVIA-suunnittelu. Vanhojen rakennusten oikeaoppinen ilmastointi ja tarvittavat tutkimukset. Kerrostalojen linjasaneeraukset.

Suunnittelijamme tekevät myös lämmöntalteenottojen suunnittelua sekä lämpöpumppujen hankintaa nykyisiin laitoksiin ja hankintaan liittyvää kannatusselvitystä ja suunnittelua.

Palvelemme myös rakennusten ilmanalan painesuhteiden mittauksen saralla ja teemme mahdolliset selvitykset painesuhteiden korjaamiseksi. Voimme mitata rakennusten ilmavirrat ja tehdä tarvittavat säädöt verkostoihin.

Vesi.

Toteutamme viemäreiden korjauksia. Mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi uusinta, sukitus ja ruiskuvalu, joista valitaan paras ratkaisu kulloiseenkin tilanteeseen ja kohteeseen.

Rakennusautomaatio.

Rakennusautomaation suunnittelussa tutustumme kohteeseen ja sen käyttötarkoitukseen tarkasti. Tämän jälkeen voimme suunnitella kuhunkin kohteeseen parhaiten sen toimintaa, käyttäjiä ja jatkuvuutta palvelevat ratkaisut.

Kiinnostuitko LVIA-suunnittelun palveluistamme?

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarpeistanne tarkemmin!