Kone- ja putkistosuunnittelu

Laadukasta suunnittelua tehtaiden laitteistoihin, teräsrakenteisiin sekä putkistoihin

Toteutamme laadukkaita suunnittelutöitä tehtaiden laitteistoihin, teräsrakenteisiin sekä putkistoihin. Suunnitelmat tehdään joko 3D-mallinnuksena tai 2D-piirustuksina, riippuen tilaajalta saadusta lähtötiedosta ja dokumenttien sisältötasotarpeesta. 

3D-mallinnuksessa luodaan ensin tarkka malli, jonka pohjalta tehdään 2D-toteutuspiirustukset sekä putkistojen isometripiirustukset. Tämä on erityisen tehokasta silloin, kun suunnittelutyö tehdään maanalaista kaivosympäristöä varten: putkistot voidaan valmistaa suunnitelmien pohjalta etukäteen maan päällä, jolloin maanalaisen työn luonne jää vain kokoavaksi. 

Paineastioiden suunnittelussa rakenteet tehdään kaikkien olemassa olevien normien ja direktiivien mukaisiksi. 

Lujuuslaskentaan ja putkistojen jännitysanalyyseihin hyödynnämme erikoisohjelmistoja. Laskelmat eivät ole yhden ohjelman varassa, vaan tarvittavien tulosten saamiseksi on käytettävä useampia ohjelmia. Lopuksi kokeneet suunnittelijamme tarkistavat koneelliset laskelmat vielä käsin virheettömyyden takaamiseksi. Näissä laskennoissa rakenteet optimoidaan, jolloin niille saadaan tarvittava lujuus ja riittävä elinkaari.

Etsitkö kone- ja putkistosuunnittelun ammattilaista?

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarpeistanne tarkemmin!