Yleistä

 
Oy Kalottkonsult Ab on monialainen insinööritoimisto

Oy Kalottkonsult Ab on yksi Pohjois-Suomen merkittävimmistä insinööritoimistoista. Toimintamme jakautuu kolmeen pääsektoriin:
LVI-suunnittelu, sähkö- ja automaatiosuunnittelu sekä tehdas- ja laitossuunnittelu. Valtaosa suunnittelukohteistamme edustaa teollisuutta sekä kunnallis- ja liikerakentamista. Näitä vaativia ja vaihtelevia suunnitteluprojekteja olemme olleet toteuttamassa ympäri Suomen. Lisäksi olemme tehneet muutamia ulkomaan kohteita. Kasvu kertoo osaamisesta Oy Kalottkonsult Ab perustettiin vuonna 1982. Alusta asti toimintamme lähtökohtina ovat olleet vahva ammattitaito ja huolellinen paneutuminenjokaiseen projektiin. Yrityksemme jatkuva kasvu ja yhä vaativimpien toimeksiantojen menestyksekäs totetuttaminen kertovat,että olemme onnistuneet työssämme. Vuosittainen liikevaihtomme on nykyään yli 1.8 miljoonaa euroa ja palveluksessamme on 23 alan ammattilaista. Ei pelkästään suunnittelua Toimintamme kattaa suunnittelun lisäksi kokonaisvaltaisen projektinhoidon aina koulutukseen ja käyttöönottoon asti. Asiakkaamme toimii suorassa yhteistyössä projektikohtaisesti nimetyn työryhmän kanssa. Näin asiakkaalla on koko ajan tieto projektin työvaiheista ja etenemisestä. Ajanmukainen ATK-pohjainen suunnittelutekniikka nopeuttaa työskentelyä ja säästää kustannuksia. Käytössämme on eri ATK-pohjaiset suunnittelua palvelevat ohjelmistot kuten AUTOCAD2010 ja Microstation V8, niin 2D kuin 3D versiot. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme uusien ATK-ohjelmistojenkäyttöön. Tarvittaessa voimme hyödyntää myös emoyhtiömme Polartek Oy:n tarjoamia resursseja.

Suunnittelusektoreiden jakautuminen


      


3D