SÄHKÖSUUNNITTELU
- julkiset rakennukset ja asuntorakentaminen sekä kiinteistösähköistys
- prosessisähköistys
- teollisuuskohteet: puu- ja paperiteollisuus, kaivokset ja metallinvalmistus ja -teollisuus
- sähköistyksen kuntoselvitykset
- työmaiden valvonta
- energiakatselmoinnit Motivan mallin mukaan