RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAT

·  tilaluokitusselvitykset ja suunnittelu
·  kohdeselvitys ja riskiarvion teko
·  työssä asiakkaan kanssa yksityiskohtaisesti minimoidaan riskit; työtä tehdessä korjataan laitosta ja poistetaan riskejä.