RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAT

  • tilaluokitusselvitykset ja suunnittelu
  • kohdeselvitys ja riskiarvion teko
  • työssä asiakkaan kanssa yksityiskohtaisesti minimoidaan riskit; työtä tehdessä korjataan laitosta ja poistetaan riskejä.