RAKENNUTTAMINEN
Työkohteiden valvontatehtävät
- asiakkaan puolesta / apuna hoidetaan työmaavalvontaa
- valvonnassa katsotaan laitteiden hankinnat ja aikataulut
- sovitetaan työkohteen eri työt yhteen ja katsotaan vastuunjako työmaalla
- valvotaan, että rakentaminen tapahtuu laadukkaasti ja kestäviin rakennusratkaisuihin
- ilmavirtojen tarkistusmittaukset