Työkohteiden valvontatehtävät
- asiakkaan puolesta / apuna hoidetaan työmaavalvontaa
- valvonnassa katsotaan laitteiden hankinnat ja aikataulut
- sovitetaan työkohteen eri työt yhteen ja katsotaan vastuunjako työmaalla
- valvotaan, että rakentaminen tapahtuu laadukkaasti ja kestäviin rakennusratkaisuihin
- ilmavirtojen tarkistusmittaukset

Energiakatselmointi
- hoidetaan energiakatselmoinnit Motivan ohjeistuksen mukaan
- katselmoijamme ovat suorittaneet Motivan koulutuksen
- suoritamme mm. ilmavirtojen ja kosteuksien mittauksia laitoksen toiminnan selvittämiseksi.
- opastamme ja olemme mukana ratkottaessa oikeita rakenneratkaisuja ja rakenteiden kuivatusta sekä rakenteen käyttäytymistä ajanvaikutuksessa.
- rakennusfysiikkaperusteisesti selvitämme vesihöyryn käyttäytymistä ja rakenteen kuivana pysymistä uusissa kohteissa ja korjattaessa vanhaa rakennusta
- ilmastoinnin vaikutus ja painesuhteet rakennuksen terveenä säilymiseen selvitetään ja korjataan