LVIA-SUUNNITTELU
- teollisuus, kaivokset
- puu- ja paperiteollisuus prosessi-ilmastointi mm. kuivatusosan eli huuvan ilmalaitteet
- julkiset rakennukset
- julkisten rakennusten korjaussuunnittelu ja sitä varten tehtävät tutkimukset
- kerros- ja rivitalot sekä pientalot
- kaivosilmastointi ja lämmitys
- rikastamot, maanalaiset kaivokset, pölyn poisto ja pölyn hallinta mm. asbestipölyn hallinta  
- lämmöntalteenottojen suunnittelut
- lämpöpumppujen hankinta nykyisiin laitoksiin, kannattavuusselvitys ja suunnittelu
- rakennusten ilmanalan painesuhteiden mittaus ja selvitykset painesuhteiden korjaamiseen
- vanhojen rakennusten oikeaoppinen ilmastointi ja tarvittavat tutkimukset
- ilmavirtojen mittaus ja verkostojen säädöt
- kerrostalojen linjasaneeraukset
- viemäreiden korjaukset: uusinta, sukitus ja ruiskuvalu … katsotaan paras ratkaisu

- rakennusautomaatio: kohdekohtaisesti selvitetään kohteeseen sopiva ratkaisu,
joka palvelee laitoksen toimintaa, käyttäjiä, ja jatkuvuutta
- energiakatselmoinnit: LVIA ja sähköistyksen osata Motivan pätevöitymisen suorittaneet katselmoijat kertovat lisää asiasta
- energiatodistukset dynaamisen v 2018 mallin mukaan
- kalanviljelylaitokset LVIA suunnittelu
- laivojen ilmastointi- ja putkistosuunnittelu
- kemian teollisuus laite-, lvia ja putkistosuunnittelu:
- kemialliset prosessit vaativat erikoisosaamista mm. laitteiden, putkistojen ja haittavaikutusten (esim. kaasut ja höyryt) hallinnan osalta; prosessit usein tuottavat lämpöä, joka voidaan hyödyntää esim. rakennuksen lämmitykseen.

Kun tarvitaan prosessien kehittelyyn apua, olemme mielellämme mukana opastamassa ja selvittämässä ratkaisuja.