KUNTOARVIOT
 
Kuntoarviointi – Terve Talo periaatteella.
Henkilökuntamme rakennusfysiikka tutkinnon suorittanut arvioijamme on mukana työssä.
Teollisuuden laitteiden kunnon selvityksessä mukana ovat pitkän kokemuksen omaavat
suunnittelijamme LVIA laitteiden kuntoarviot ja mittaukset (mitataan mm. ilmavirrat ja kosteudet).

Rakennusten kunnonselvitykset ja korjausesitykset; alihankintana teetämme huoneilman VOC analyysit ja muita rakenteiden päästöselvityksiä.
Kuntoarvoissa selvitämme myös korjaustoimenpiteitä; asiakkaan kanssa katsotaan eri vaihtoehtoja.
Selvityksessä asiakas pääsee perehtymän toteutettavaan korjauslaajuuteen ja näin voi varmistua oikeatapaisesta ratkaisusta, jossa korjauksen laajuus, elinkaari ja kustannukset ovat optimoituja ja kaikkien osapuolten tiedossa.
Kuntoarvossa kerätään kohteen tämän hetken tietous mm. viimeisimmät laitteiden uusinnat, joita tietoja ei ole dokumentoitu.
Opastamme ja olemme mukana ratkottaessa oikeita rakenneratkaisuja ja rakenteiden kuivatusta sekä rakenteen käyttäytymistä ajanvaikutuksessa.
Rakennusfysiikkaperusteisesti selvitämme vesihöyryn käyttäytymistä ja rakenteen kuivana pysymistä uusissa kohteissa ja korjattaessa vanhaa rakennusta
Ilmastoinnin vaikutus ja painesuhteet rakennuksen terveenä säilymiseen selvitetään ja korjataan