KONE- JA PUTKISTOSUUNNITTELU
- tehtaiden laitteet, teräsrakenteet ja putkistot
- suunnitelmat tehdään 3D mallinnuksena tai 2D piirustuksina riippuen tilaajalta saadusta lähtötiedosta ja ko. dokumentin sisältötasotarpeesta  
- 3D mallinnuksessa tehdään tarkka malli ja siitä tehdään 2D toteutuspiirustukset ja putkistoista isometripiirustukset
- maanalaisiin kaivoksiin tehtäessä mallinnus ja tarkat isometrit ovat suureksi hyödyksi,
 tällöin putkistot voidaan ennakkoon valmistaa maanpäällä ja maan alla tehtävä työ muuttuu kokoavaksi työksi, tehostuen ja edullistuen
- paineastioiden suunnittelussa rakenteet tehdään olemassa olevien normien ja direktiivien mukaan.
- lujuuslaskenta ja putkistojen jännitysanalyysit tehdään erikoisohjelmistoilla, mutta tarkastusvaiheessa kokeneet suunnittelijamme tarkistavat atk-laskelmat periteisesti käsilaskentana
- laskennassa optimoidaan rakenteet ja niille saadaan tarvittava lujuus ja riittävä elinkaari
- lujuuslaskenta vaatii eritysohjelmistoja ja yhdellä ohjelmalla ei voida laskea kaikkia tapauksia esim. koneenrakennus / putkistot / väsyttävät kuormitukset vaativat eri laskentaohjelmia.