ENERGIAKATSELMOINTI
 
- tehdään LVIA ja sähköistyksen energiakatselmoinnit Motivan ohjeistuksen mukaan
- katselmoijamme ovat suorittaneet Motivan koulutuksen
- tilaajan kanssa selvitetään ratkaisuja energian säästöön
- suoritamme mm. ilmavirtojen ja kosteuksien mittauksia laitoksen toiminnan selvittämiseksi.