ENERGIA JA LÄMMÖNJAKELU
- kaukolämmöt, kattilalaitokset
- lämmöntuottolaitosten kehittäminen ja tehokkuuden lisäys
- lämmityslaitosten kannattavuusselvitykset eri energioilla ja eri laitosratkaisuilla  
- energiakatselmoinnit
- kaukolämpö ja muiden lämmitysverkostojen suunnittelut ja kannattavuusselvitykset eri eristysratkaisuilla
- verkostojen pumppujen mitoitus ja painsuhteiden suunnittelu
- pumppujen koon optimointi
- energialaitosten automaatiosuunnittelu.