Viime aikoina tehtyjä töitä ja haastavia näkökohtia tulevasuuteen!

Huoneilman ja ilmastoinnin selvitykset - katsotaan IV kojeiden kunto ja ilmamäärien lisäyksen selvitys, katsotaan kanaviston kunto mm. mineraalivillaa päästävät äänenvaimentimet uusitaan ja kanavat nuohotaan.
Energian järkevä ja säästävä käyttö sekä mahdollinen energiamuodon muuttaminen mm. lämpöpumput.
Selvitetään yhdistetyn sähkön ja lämmön tuottomahdollisuus ja kannattavuus ns. CHP laitokset; näiden laitteiden hyötysuhde hyvin korkea n 90 % - tämä on erittäin hyvä mm. päästöjen kannalta – huomattavaa
on myös, että pelkkään lämmitykseen käytetyn polttoaineen määrällä saadaan CHP -laitoksessa ”jätelämmöstä” sähkö ilmaiseksi (hyötysuhde nousee 55%:stä 90%:iin).
Kaivosteollisuuden koneet ja laitteet sekä pumppaukset.
Kaivos- ja rikastamovesien pumppaus.
Kaivoksien asbestihaittojen poistaminen.
Julkisten rakennusten LVIA saneeraukset.
Kalanviljelylaitosten LVIA- sähkösuunnittelu.

Työvoiman tarve

Tarvitsemme motivoituneita, idearikkaita ja alasta kiinnostuneita suunnittelijoita eri aloille:
-          koneensuunnittelijoita
-          LVIA suunnittelijoita
-          sähkösuunnitteluun, kokenut suunnittelija / vetäjä
-          automaatiosuunnittelijoita

Suunnitteluala on siitä erikoinen, että työtä ei saada koskaan valmiiksi, työt eivät lopu – osaaville tekijähenkilöille tulee aina uutta tekemistä ennekuin aikaisempi työ on saatu valmiiksi!
Olenko minä se osaava tekijähenkilö? – kaikkea ei tarvitse osata – meillä kokeneet tekijämme opastavat alalle tulevat ja ratkovat yhdessä eteen tulevat haasteelliset tehtävät!
Joustavuus ja ihmisläheisyys on tärkeä turvallinen lähtökohta – sen myötä ammattiosaaminen kehittyy itsestään!